Төрөлхийн зүрхний гажиг

Зүрхний хавхлагын гажиг – Хэрэв зүрхний хавхлага зөв нээгдэж, хаагдахгүй бол цусны эргэлтэд асуудал тулгарна ... Жин бага байх Хөнгөн хэлбэрийн зүрхний гажигтай бол 2-6 насанд нь ...

Фланцтай бөмбөг хавхлага

Фланцтай бөмбөлөг хавхлагын үнэ Материал,суурилуулалт ба ашиглалт Ашиглах нөхцөл Дааруу, сул тал, шүүмж Фланцтай бөмбөг хавхлага - тодорхойлолт, …

ТЗНбД 01-II-04-2020

- Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, ажлын багаж хэрэгслийн зардлын тооцоо; - Бусад ажил болон зардал - Төсөвт ашгийн тооцоо. в) Төсөв зохиох ажлыг гүйцэтгэх: - Нэгдсэн төсвийн тооцоо хийх;

Бодлого дасгал

зураг, тооцоо, хүснэгт, график Туслах дэвтэр - Дүгнэлт л лон д • л хгүй байна. шуугиан • л эй ажиллана. дисыг ж • лоно. хгүй, а эгслийг лана. • лыг урагчдын • т лоно. ж багшийн оно. ажИллагааны ...

Lecture 11

Lecture 11. 1. Зүрх судасны тогтолцоо нь зүрх болон судасны системээс бүрдэл болсон нийлмэл тогтолцоо буюу хүний амьдралын хамгийн чухал үйл явц болох цусны эргэлтийг хангаж …

Нягт гэж юу вэ?

Нягт нь масс, эзэлхүүнийг бусад хэмжигдэхүүнээр өгвөл зохино. Нийтлэг бодисын нягтыг мэддэг тул энэхүү тооцоо нь маш энгийн, хэлбэрээр байна: v * ρ = m. эсвэл. m / ρ = v. Нягтрал дахь өөрчлөлт нь ...

Мэдээ

1. Globe valve: ( Types of valves ) Globe valve: It operates by reciprocating action of disc or plug. The disc or plug moves to or away from the seat thereby stopping the fluid flow or allowing the fluid to flow. The disc or plug seats over the valve seat. The valve seat can be removable. Pr...

Гаалийн татвар

ТХ– татвар тооцох барааны тоо хэмжээ, жин буюу биет хэмжигдэхүүн Гаалийн үнийг тодорхойлохдоо дараахь томъёог хэрэглэнэ. ГҮ=ХҮ + (Т+К+Д+П+О) – Х –ГҮ– гаалийн үнэ

Цэвэр ашиг томъёо

Цэвэр ашгийн: томъёо. Энэ харьцаа нь борлуулалтын өгөгдсөн хэмжээгээр цэвэр орлогын эзлэх хувийн жин хэмжүүр юм. хэд хэдэн тоо нь та цэвэр ашгийн тодорхойлж болно. тооцоо томъёо маш ...

Фланцтай бөмбөг хавхлага

Фланцтай бөмбөлөг хавхлагын үнэ Материал,суурилуулалт ба ашиглалт Ашиглах нөхцөл Дааруу, сул тал, шүүмж Фланцтай бөмбөг хавхлага - тодорхойлолт, хэрэглээ, онцлог, тойм ...

Төрөлхийн зүрхний гажиг

Зүрхний хавхлагын гажиг – Хэрэв зүрхний хавхлага зөв нээгдэж, хаагдахгүй бол цусны эргэлтэд асуудал тулгарна ... Жин бага байх Хөнгөн хэлбэрийн зүрхний гажигтай …