ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР" ЫН ТӨСЛИЙН

ж/. Гал түймрийн хяналтын хуудас хууль сахин мөрдөлтийн хувь, эрсдэлийн магадлалыг оноогоор тооцохгүйгээр асуултууд байна. 2.2.1. хяналтын хуудас нь тухайн шалгуулагч иргэн, хуулийн этгээдийн

Уурхайн зураг төсөл

3, Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн мэргэжил: Тухайн уурхай дахь одоо байгаа тоног төхөөрөмж, хүдрийн элеватор, конвейр, даралтат хий, ус зайлуулах, агааржуулалт зэргийн талаарх мэдээллийг …

1 2 3 4 5 6

8 Ашигт малтмалын тухай хууль 35.3.6 Уурхайн талбайн хил тогтоож, байнгын шав тэмдэг тавьсан акттай 0 5 9 Ус ашиглах тухай гэрээтэй 0 5

Уул Уурхай

Уул уурхайн үйлчилгээ Танилцуулга 4 Хайгуулын ажлын үйлчилгээ 6 Нөөцийн загварчлал, тооцоо 8 Ил уурхайн олборлолт 10 Далд уурхайн олборлолт 12 Техник, эдийн засгийн үндэслэл 14

Системийн ахлах инженер

Уул уурхайн салбарт Мэдээллийн технологийн системийн туршлагатай байх Microsoft -н технологиуд (Server OS, Hyper-V, Windows Clustering, Domain Controllers, Azure services Office365 service, гэх мэтчилэн) дээр мэргэжлийн түвшний мэдлэг, ажилласан туршлагатай байх

1 2 3 4 5 6

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ № Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр ... Уул тээврийн төхөөрөмж, зам байгууламж, …

1 2 3 4 5 6

42 Ажахуйннэгж,байгууллагынүйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтынталаарбүртгэлхөтөлж ...

1 2 3 4 5 6

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../.. Шаардлага хангасан асуултын тоо: Шаардлага хангаагүй нийт оноо ... Уул тээврийн төхөөрөмж, зам байгууламж, цахилгааны шугам ...

Хяналтын хуудас

229 Импортын хилийн хорио цээр 9.1.1 Амьд мал импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах… 230 9.1.2 Мал, амьтны гаралтай түүхий эд импортлох үеийн хяналтын хуудас

ИЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮРЭМ – GENERAL

Ил уурхайн уулын ажлыг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих мэргэжилтэн, техникийн ажилтан нь уул уурхайн их, дээд сургууль, коллеж төгссөн, уул уурхайн салбарын баклавраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй, дадлага ...

Үйл ажиллагааны бизнес т өлөвл өгөө

төслүүд тусгагдсан. Өөрчлөлт ороогүй. 5. Тээвэр Олон улсын зах зээлтэй биет дэд бүтцээр холбогдох байдал сайжирсан байх Уул уурхайн салбараас ДНБ-ний өсөлт болон экспортын хараат байдал

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр /овог, нэр/ Уурхайболонорох,гарахгарц нь бэхэлгээтэй Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан