СТОУС 17 – fifo.mn

СТОУС 17 Даатгалын гэрээ нь түүний цар хүрээнд хамаарах даатгалын гэрээний хүлээн зөвшөөрөлт, хэмжилт, толилуулга, тодруулгын зарчмуудыг тогтоодог. СТОУС 17-гийн зорилго нь даатгалын гэрээг ...

Оффисын зах зээлийн судалгаа

22.1%-д түрээслэх, 11.3%-д худалдан авах хэрэгцээ байгаа, 66.4%-д ямар нэгэн хэрэгцээ байхгүй байна. Нийт зах зээлд 3,382 хэрэглэгчийн 302,745м2 ашигтай талбай бүхий оффисын хэрэгцээ байна. Хэдийгээр ...

Үнэлгээ. 4.31 Хөрөнгө гэж хүлээн зөвшөөрөхөөр бэлтгэж буй үндсэн хөрөнгийн зүйлийг эхлээд өртгөөр нь үнэлэх ёстой. Үндсэн хөрөнгийн анхны өртөг нь худалдан авсан үнэ, тээврийн ба ачиж ...

ErenNews.MN

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт иргэдийн саналыг тусгана Чөлөөлөгдсөн дарга нар дахин томилогдохоор гэтэж байна УИХ-ын гишүүн Т.Доржханд: "Хөгжлийн банк"-ны шүүх хурлыг нээ...

Инфляци гэж юу вэ?

Өртөг-түлхэлтийн инфляци нь нийт нийлүүлэлтийн бууралтаас үүдэлтэй юм. Нийлмэл нийлүүлэлт нь бараа нийлүүлэлтийн нийлүүлэлт бөгөөд нийт нийлүүлэлтийг багасгах явдал нь цалингийн ...

Худалдаа үйлчилгээний зах зээл

Нийт нийлүүлэлтийг оноор нь бүсчилбэл: 2000 он хүртэл 7.9%. 2001-2005 онуудад 14.0%. 2006-2010 онуудад 16.3%. 2011-2015 онуудад 37.5%. 2016 оноос хойш 24.4%. байгаа нь нийт зах зээлийн 61.9% нь 2011 оноос хойш баригдсан шинэ ...

СТОУС 17 – fifo.mn

СТОУС 17 Даатгалын гэрээ нь түүний цар хүрээнд хамаарах даатгалын гэрээний хүлээн зөвшөөрөлт, хэмжилт, толилуулга, тодруулгын зарчмуудыг тогтоодог. …

(DOC) НББОУС 2 Бараа материал | Od OD

Энэхүү хамрах хүрээний хэсэгт бараа материалд хамаарах болон стандартад хамаарахгүй байх зүйлүүдийг тодорхойлж өгсөн. НББОУС-2 стандарт дор дурдсанаас бусад бүх бараа материалыг хамарна ...