Монголын Хүний Нөөцийн Институт

БАГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ОНОШЛОГОО / TES: Team Effectiveness Survey Өнөө цагт байгууллагууд гадаад орчин нөхцлийн өөрчлөлтөд дасаан зохицох, гүйцэтгэл, үр дүнг сайжруулахад ихээхэн хүч хөдөлмөр гаргаж байгаа бөгөөд үүнтэй ...

,163,5(R:E=MMJ A EWELBCGM>BJ>:F@ ;HEHG J> G

INSPIRE-ийн үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд болон үр дүнгийн хүрээг НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн манлайлал дор INSPIRE-ийн түнш 10 байгууллага болон бусад оролцогч байгууллагууд хамтран 2 жилийн хугацаанэд

Физик хүч: Томъёо, чадлын төрөл ба жишээ

  1. Томъёо
  2. Нэгж
  3. Эрчим хүчний төрөл
  4. Механик хүч
mn.warbletoncouncil.org
  • Бөөмийн тэнцвэр гэж юу вэ? (Жишээн дээр

    https://mn.warbletoncouncil.org/equilibrio-particula-8584

    Үр дүнгийн хүч Объектыг илэрхийлэх цэг нь түүнд нөлөөлөх хүчнүүд үйлчилдэг газар юм. Эдгээр бүх хүчнүүдийг ижил нөлөө үзүүлдэг ганц хүчээр сольж болох бөгөөд …