Ажлын цагийг бүртгэхдээ хүн нэг бүрийн өглөө, өдөр ажилдаа ирсэн цагийг 1, 3 мөрөнд, өдөр, орой тарсныг 2, 4 дүгээр мөрөнд, тухайн өдрийн нийт ажилласан …

Уул уурхайн байгаль орчинд үзүүлэх 9 шилдэг нөлөө

5. Агаарын бохирдол. Уул уурхайн үйл ажиллагаанд уул уурхайн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн нэг болох агаарын бохирдол нь олон зуун тонн чулуулаг ухаж, зөөж, бутлах үед үүсч, агаар дахь тоос, тоосонцор их ...

Ноолуурын зах зээл…

УУЛ УУРХАЙ. ... Хятадууд 2007 онд Хубай мужид ноолуурын чиглэлийн ямаа өсгөж, цасан цагаан өнгөтэй, нарийн ширхэгтэй, алмазан ноолуурыг гаргаж …

Ноолуурын зах зээл…

УУЛ УУРХАЙ. ... Хятадууд 2007 онд Хубай мужид ноолуурын чиглэлийн ямаа өсгөж, цасан цагаан өнгөтэй, нарийн ширхэгтэй, алмазан ноолуурыг гаргаж авсан гэдэг. ... Мөнгөний зах зээл

Ажлын цагийг бүртгэхдээ хүн нэг бүрийн өглөө, өдөр ажилдаа ирсэн цагийг 1, 3 мөрөнд, өдөр, орой тарсныг 2, 4 дүгээр мөрөнд, тухайн өдрийн нийт ажилласан цагийг 5 дугаар мөрөнд, илүү ажилласан ...