Нигерийн уул уурхайн салбарын бүрэлдэхүүн хэсэг

Монголын уул уурхайн ОҮИТБС Олборлох Үйлдвэрлэлийн Ил Тод Байдлын Санаачлага хэлбэр агуулга эрдсийн бүрэлдэхүүн нь нарийвчлан тогтоогдсон үйлдвэрийн аргаар Бүрэлдэхүүн хэсэг 1 болон 2-ын хүрээнд хийгдэх ажлуудыг ...

Archives | ЭДИЙН ЗАСАГ: ОНОЛ, ПРАКТИК

Б.Лхагвасүрэн "Монгол улсын уул уурхайн салбарын өсөлт ажил эрхлэлтэд нөлөөлөх нь" 10. Ц.Баярмаа "Бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтөд капиталын завсарлагдсан зардал ба шилжих хөдөлгөөний үзүүлэх нөлөө"

Жендэр

Бүрэлдэхүүн хэсгүүд Жендэр - 30 Бүлгүүд Сургалтын материал - 13 Reference Files - 10 Training Materials - 3Мэдээ, м ... ба Жендэр" сэдэвт сургалт семинар дээр Голдер Ассошэйтсын Уул уурхайн хог …

Уул уурхай

Ирэх зуунд, түүнээс цааших олон зуун жилд манай уул уурхайн эрдэс баялаг монгол хүний, Монголын ард түмний амьдрах хэрэгцээг хангах гол эх үүсвэр байх болно. Ирэх зуунуудад уул уурхайн ...