ИЙН

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө – д заасны дагуу уг хөрөнгийг анхны удаа өртгөөр нь, дараагийн тайлант үед бодит үнэ цэнэ эсхүл өртгөөр нь бүртгэнэ.

Хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн

Хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн тухай Аливаа этгээд нь хуулиар хориглоогүй, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зан суртахууны хэм хэмжээнд харшлахгүйгээр эдийн баялаг болох эд юмс болон эдийн бус баялаг болох ...

Тэмдэглэл. (Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход ашигласан арга, бодит үнэ цэнийн тохируулгаас ...

Тэмдэглэл. (Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийнхувьд ашигласан хэмжилтийн суурь; бодит үнэ цэнийн загвар ашигладаг бол бодит үнэ цэнийг тодорхойлоход ашигласан арга, бодит үнэ цэнийн тохируулгаас ...

Хөрөнгө оруулалт

Үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулахын тулд зээл авах Орон сууц худалдан авахаас илүү түрээслэх зорилгоор үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахад зориулан зээл авах нь илүү хэцүү байдаг.

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАРУУД

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАРУУД. Аливаа аж ахуй нэгж буюу хувьцаат компани /ХХК/, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани /ХХК/, нөхөрлөл, хоршоо зэрэг байгууллагууд болон хувь хүний явуулж буй үйл ...

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх

Энэ стандартыг хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн хүлээн зөвшөөрөлт, хэмжилт болон тодруулгад ашиглана. 3 Энэ стандартыг түрээслэгчийн санхүү… MNS IAS IAS 40 : 2014 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл ...

Үл хөдлөх хөрөнгө, зар, үнэ Unegui.mn

Үл хөдлөх 21,377 Үл хөдлөх зарна 14,711 Үл хөдлөх түрээслүүлнэ 6,666 Автомашин 16,979 Автомашин зарна 10,842 Ачааны машин, автобус, хүнд механизм 1,501 Авто түрээслүүлнэ 489 Мотоцикл, мопед 136

НББОУС 40 – fifo.mn

Цар хүрээ: Энэ стандартыг хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн хүлээн зөвшөөрөлт, хэмжилт болон тодруулгад мөрдөнө. Харин дараах зүйлсд мөрдөхгүй. ХАА-н үйл ажиллагаатай ...

Хөдлөх ба үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн

Үл хөдлөх эд хөрөнгийг эдийн засгийн гүйлгээнд оруулах арга Өмчлөх бүрэн эрх: Хөрөнгөө ашиглах, эзэмших, захиран зарцуулах, бусдад түрээслэх, шилжүүлэх, хуваалцах, барьцаалах, өвлүүлэх, бэлэглэх гэх мэт туйлын ...

Лекц 4 Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл.docx

Газар, барилга нь үл хөдлөх хөрөнгө. Газар, дуусаагүй барилгаас бусад үндсэн хөрөнгөнд элэгдэл тооцно. Дараах 2 шалгуур хангагдсан үед биет үндсэн хөрөнгийг хүлээн зөвшөөрч бүртгэнэ:

Монголын Хөрөнгийн Бирж

Монголын хөрөнгийн бирж нь иргэдийн хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, хөрөнгийн зах зээлд оролцох иргэдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор демо буюу хийсвэр арилжааны ...

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл

Ø Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь / Ø Үйлчилгээний хураамж - 8000 төгрөг Ажлын 3 өдрийн дотор багтаан эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтад тавигдах

Үл хөдлөх хөрөнгийн тухай ойлголт Real estate буюу Жинхэнэ хөрөнгө, орчин үеийн хэллэгээр Үл хөдлөх хөрөнгө хэмээх нэр томъёо нь 1660- аад оны үед Англид бий болсон бөгөөд англи хэлний хамгийн эртний утгыг агуулдаг хоршоо ...