МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

3.5.3.уул уурхайн болон хөгжлийн томоохон төслийг хэрэгжүүлэхийн өмнө байгаль, түүх, соѐлын өвд учруулах эрсдэлийн үнэлгээ хийж, хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн үйлдвэрлэлд ашигласан усны шоометр тутамд: а) ашигт малтмал олборлох, баяжуулах 25 ... Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ашигласан усны шоометр тутамд 1 10 10. Ашиг олох ...

УУРХАЙН

байна. Төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь уул уурхайн үйлдвэрлэлд тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд их сургууль аж үйлдвэрийн хамтарсан судалгааг хөгжүүлэхээр Судалгааны Тэтгэлэгт

МОНГОЛ: УУЛ УУРХАЙ

тогтолцоотой. Уул уурхайн салбар 2006 онд батлагдсан Ашигт магтмалын тухай хууль (цаашид АМтХ гэх) - иар зохицуулагддаг бөгөөд батлагдсанаасаа хойш хэд хэдэн удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон.

github.com

Уул уурхайн үйлдвэрлэлд ашигладаг механик машин "Эрдэнэт үйлдэр" ХХК ажилд урьж байна ::. Тэсо Корп