Эрчим хүчний зохицуулах хороо | Energy Regulatory

-Засгийн газрын хөтөлбөрт 300 гаруй МВт-ын нүүрсний цахилгаан станцуудын өргөтгөл тусгасан. Энэ нь эргээд нүүрсний станцын багтаамж өсч, сэргээгдэх эрчим хүч буурах төлөв харагдаж байна гэж салбарын зарим хүн ...

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ МЭДЭЭ Улс орнуудад нүүрсний хэрэглээ өндөр хэвээр байна ... Тухайлбал, шинээр баригдаж буй нүүрсний цахилгаан станцын тоо, хаагдаж байгаа цахилгаан станцын тоог ...

Статистик мэдээлэл

Эрчим хүчний салбарын 2021 оны 10 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ. 06:49:04 0. Эрчим хүчний салбарын 2021 оны 10 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ.

V цахилгаан станц барих ажлыг эрчимжүүлнэ

Lovett нүүрсний цахилгаан станц нь хэдийгээр Нью-ойркоос 80 км зайтай байх авч тэндээс гарах хорт утаа нь ойр хавийн оршин суугчдын эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлж байна гэдэг шалтаанаар хэдэн жилийн өмнө оршин ...

Нүүр

Шинээр барьж байгуулах нүүрсний цахилгаан станцуудын нүүрсний хэрэглээг одоогийн хэмжээнээс бууруулж 1 квтцахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд 310 грамм стандарт нүүрс хэрэглэж байгааг 300 грамм болгоно.

Цахилгаан станцын байгаль орчинд үзүүлэх 10

Цахилгаан станцуудын чулуужсан түлшний ашиглалтын улмаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө нь асар их бөгөөд дангаараа төдийгүй цахилгаан станцаас үүдэлтэй эрүүл мэндийн олон янзын асуудал байдаг бөгөөд энэ нь ...