3. Үндсэн хөрөнгийг актлах, худалдах, солилцох үеийн бүртгэл

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл Үндсэн хөрөнгийн тухай ойлголт, ангилал, анхны өртөг бүрдэлт Бүтээн босголтын үеийн хүүний капиталжуулалт Үндсэн хөрөнгийг актлах, худалдах, солилцох үеийн бүртгэл Үндсэн хөрөнгийн ...

ОРОН СУУЦНЫ ТУХАЙ

15#_1_#.5.АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ БОЛСОН НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ СУУЦ ӨМЧЛӨГЧ НЬ ХУУЧИН ОРОН СУУЦАА …

Гаалийн үнэ үнэлгээ

1.худалдан авагчийн худалдах, хэрэглэх буюу ашиглах эрхийг хязгаарласан; 2.барааг худалдах, хэрэглэх буюу ашиглах, эсхүл устгахтай …

ОРОН СУУЦНЫ ТУХАЙ

15#_1_#.5.АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ БОЛСОН НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ СУУЦ ӨМЧЛӨГЧ НЬ ХУУЧИН ОРОН СУУЦАА ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЭР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧТАЙ …

Гаалийн үнэ үнэлгээ

1.худалдан авагчийн худалдах, хэрэглэх буюу ашиглах эрхийг хязгаарласан; 2.барааг худалдах, хэрэглэх буюу ашиглах, эсхүл устгахтай холбоотой худалдан авагчийн эрхийг хязгаарласан хэлцэл ...